Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
Návštevy: 1603

Svedectvá z Operácie vianočné dieťa 2017

Vážení návštevníci našej stránky. Prinášame Vám aktuálne svedectvá z tohto ročníka Operácie vianočné dieťa, ktoré nám zaslali naši partneri. Týmto ďakujeme všetkým, ktorí tak urobili. Veríme, že tieto svedectvá budú motiváciou a požehnaním pre Vás do ďalšej práce v tomto úžasnom projekte.

 

Apoštolská cirkev Piešťany - Spoločenstvo prístav

Náš partner zo Spoločenstva Prístav nás každoročne zásobuje ohromným množstvom svedectiev z distribúcií balíčkov. Inak to nebolo ani tento rok. Vybrali sme niektoré z nich:

I tento rok sme sa zapojili do evanjelizačnej služby v rámci distribúcie balíčkov Samaritan´s Purse. Štvrtok, 7.12.2017 sme previezli balíčky zo skladu z Veľkého Medera. Hneď na druhý deň sme mali dve distribúcie, a to v škôlke v Ratnovciach, s ktorou máme dlhodobú spoluprácu. Na všetkých distribúciách sme boli spolu, Juraj a ja a niekedy sa k nám niekto pripojil. Všade sme hrali a spievali kresťanské piesne a ja som na každom mieste povedala evanjelium. V ten istý deň sme boli i v Detskom domove v Piešťanoch, kde bol program spojený aj s telesne postihnutými deťmi. Boli s nami aj deti z klubu Viktória, Dianka a Andrej, ktorí nám pomáhali pri programe. V sobotu sme sa celá rodina v poobedňajších hodinách vypravili do Detského domova do Ilavy, kde sme boli s balíčkami prvýkrát. Cez náš program tam vládla veľmi uvoľnená atmosféra a videli sme, ako nám aj vychovávatelia fandia v hlásaní evanjelia. O pár dní mi prišiel ďakovný list od riaditeľky, ktorá sa úprimne poďakovala, akú radosť sme deťom našou návštevou urobili. V utorok ráno sme nacupitali do Vikinej triedy. Bolo to pre všetky deti prekvapenie, niktoré z detí netušili, že prídeme. Deti nás poznajú, prešli sme s nimi celé evanjelium, ktoré aj samé poznali z náboženstva, pretože sa veľmi ochotne pripájali k výkladu. O dve hodiny prišla hodina H, pretože po polročných modlitbách za tento projekt už nebol čas na modlitby, ale na čin. Doslova sme nabehli, tentokrát iba Lukáš a ja, do Martinkinej triedy čerstvých tínedžerov. Hudbu na videu nám púšťal ich triedny učiteľ. Tento program, ktorý som sama dala dohromady a učiteľ mi ho odobril, mal veľmi pozitívny ohlas. Lukáš sa pripojil osobným svedectvom. Ja som im mohla hovoriť o sebahodnote, jedinečnosti, identite a iných veciach na zamyslenie do ich života. Ježiš tam bol prítomný. Napriek tomu, že naša Martinka bola riadne vyšokovaná, domov prišla pokojná. Všetky kamarátky jej hovorili, aké to bolo super a to ju pravdepodobne pozdvihlo. Triedny učiteľ mi v ten večer napísal: „Ja som mal veľmi dobrý pocit z programu a aj decká boli radi. Dokonca mi písala jedna mamička a poďakovala mi za skvelý program pre deti. Bolo to nenásilné, milé a láskavé. Lukáš bol veľmi fajn a deckám treba osobné skúsenosti.

V spolupráci s Mestským úradom sme oslovili sociálne slabé rodiny. Všetkým som musela telefonicky vysvetliť o čo sa jedná, čo je v balíčkoch, aký bude program. A hlavne na akom mieste to bude, keďže dostať sa k nám na miesto konania stretnutí nie je takou jednoduchou záležitosťou hlavne pre tých, ktorí cestu nepoznajú. Na tento program nám prišiel pomôcť aj Tomáš z nášho materského zboru, ktorý mi deň predtým telefonoval, či by nám mohol prísť nejako pomôcť. Na večer prišlo 18 rodín asi s tridsiatimi piatimi deťmi. Rozdali sme 42 balíčkov, pretože niektoré deti boli choré a prišli na program iba mamy. Dvanásť rodín má záujem o podobný program, ak by sme pre nich robili niečo v blízkej budúcnosti. Z tohto maratónu sme s Jurajom boli veľmi unavení, ale hreje nás pocit, že sme urobili radosť mnohým deťom a nielen deťom. Dostali aj duchovný pokrm, ktorý sme im prezentovali.

V nedeľu sme s balíčkami navštívili Detský domov v Hlohovci, v ktorom už vyše polroka pravidelne navštevujeme Sašku z Piešťan. Keď bývala v Piešťanoch, tak chodila na náš klub. Naše choré deti znova zostali doma a my sme im urobili náš klasický program, počas ktorého mi Boh dával na srdce povedať im niečo osobné. Tieto slová uvoľnili atmosféru a namiesto trištvrte hodiny, boli sme tam dve.

Svedectvá z OVD 2017
Návštevy: 3255

Reformovaná cirkev SAP

Navštívili sme jednu rodinu v obci Ňárad. V jednom chatrči žili piati: rodičia, dvaja deti, a stará mama. Ich dom vnútri aj okolie domu vyzeralo strašne. Vo vnútri dym od kúrenia. Jedlo mali, ale deti nič nedostali na Vianoce. Keď sme im odovzdali darčeky rodičia plakali a deťom sa tak ligotali oči, keď otvorili balík. Mladší chlapec - prvák vykríkol: Vedel som, že niečo dostanem!

Ďakujem Bohu, že nám dovolí pracovať v projekte OVD. Veľa sa naučíme od tých obdarených. Naučíme sa byť spokojní, a tešiť sa k tomu čo máme. Niektoré chvíle sú aj pre nás veľmi ťažké, keď vidíme dospelých ľudí, ktorí sa pred nami otvoria a plačú nad tým, že svojím deťom nevedia dať to čo potrebujú.

 

ECAV ZŠ Rimavská Sobota

Veľmi silno na nás zapôsobili reakcie detí z detského domova, ktoré navštevujú našu školu. V balíčkoch si našli veľa sladkostí, hračiek, hygienických potrieb, ale najviac ich potešilo oblečenie, do ktorého sa okamžite obliekli a chodili v ňom už po celý čas. Osemročný chlapček si našiel v balíčku bundu, ktorá mu bola malá a daroval ju spolužiakovi bez nároku na akúkoľvek výmenu z jeho balíčka.

 

RKC Breznička

Na Základnej škole v Kalinove kde vyučujem v školskej jedálni som si všimol dvoch bratov, ktorí chodia na obed, že budú na rozdiel od iných stravníkov oveľa hladnejší. Nepatrili medzi veriacich. Jeden  z bratov si nosil so sebou nádobku do ktorej si pravidelne naberal polievku. Bral to ako samozrejmosť a nádobu s polievkou nosil v ruke, až si ho všimla kuchárka a dostal poriadny krik, že sa to nesmie. Prihovoril som sa mu a dozvedel som sa, že im mama zomrela a ocko je v robote  a doma nemajú nič na jedenie tak si to berú domov. Bolo to pred Vianocami. Zavolal som ich do triedy, kde so skupinkou žiakov sme im zaspievali a vysvetlili význam Vianoc. Keď som im hovoril, že Ježiš prišiel aj kvôli nim, mali doslova otvorené ústa. Doslova to hltali. Akurát deti ozdobili stromček, tak sme ich zobrali ku stromčeku a  dali im darčeky, boli dojatí.

Svedectvá z OVD 2016
Návštevy: 2205

ACS Prístav Piešťany

Minulý rok sme mali objednaných vyše 320 balíčkov, ktoré sme rozdali na Základnej škole v Piešťanoch na prvom stupni. Tam sme mali program zvlášť pre prvákov, druhákov, tretiakov a štvrtákov. Balíčky boli veľkým potešením pre všetky deti. Taktiež sme mali objednané balíčky, ktoré sme rozdali v detskom domove Piešťany. Tam sme niekoľko rokov nerozdávali balíky, takže balíčky dostali nové deti.

Často chodíme do materskej školy do Ratnoviec, kde pani učiteľka si vždy žiada, aby sme tam prišli, takže sme boli aj v materskej škole. Nakoniec sme tieto objednané balíky rozdávali v našom detskom klube Pltník, kde bolo okolo 25 detí a mali sme tam tiež aj návštevu z Nemecka. Keď sme mali tento klub v Prístave, v rámci programu sme deťom oznámili, že budeme mať aj následne prácu, že budeme pokračovať v takých 12 lekciách. Tak sme v rámci nášho klubu mali polročný vstup, kedy sme každé dva týždne mali klub pre deti, kde chodilo priemerne okolo 10 detí. Tento klub som viedla ja, mala som aj vždy témy, nejaké hry a na tento klub chodili deti veľmi radi, chodili tam aj naše deti, manžel Juraj mi pomáhal a teraz koncom júna budeme končiť už dvanástu lekciu a na konci júna budeme mať oslavu, kedy deťom rozdáme diplomy. Zostalo nám len niekoľko balíčkov, ktoré sme potom jednotlivo rozdali, viac menej deťom, ktorých poznáme, a ktorí balíčky vôbec nedostali. Pred Vianocami sme navštívili osobne aj syna mojej kamarátky, ktorý má asi 12 rokov. Keď sme mu niesli balíček, vedeli sme, že má aj určité zdravotné problémy. Boli sme u nich na návšteve aj s mojím manželom asi jeden a pol hodiny a mohli sme im aj zvestovať evanjelium a modliť sa za nich, takže sme im svedčili a oni sa nás pýtali mnoho otázok a tento chlapec si v balíčku našiel lupu a veľmi sa tomu potešil, pretože povedal, že má lupy veľmi rád a bolo to pre nás takým veľkým povzbudením byť aj na tejto návšteve. Okolo Silvestra sme rozdali posledný balíček.

Svedectvá z OVD 2015
Návštevy: 1799

Prinášame Vám niekoľko zaujímavých svedectiev z Operácie vianočné dieťa 2014.

Jedna naša sestra, ktorá sa zapojila do spolupráce v rámci Operácie vianočné dieťa napísala: "Medzi sviatkami som dostala zoznam detí z DD, ktoré sú v profesionálnych rodinách. Vybrali sme deti od 1,5 roka do 5 rokov. Balíčky som priniesla na poradu profi rodičov, ktorá bola po sviatkoch. Pred Vianocami som odovzdala 6 balíčkov - konkrétne 6-ročnému Tomáškovi z Petržalky, ktorého mamička je vo väzbe a on žije s ockom. Trávi veľa víkendov v detskom domove. Jeho radosť bola neopísateľná, nemohol uveriť, že nejaké deti z Nemecka spravili darček presne pre neho. Povedal mi: Tak teta, presne som potreboval kefku, ocko mi povedal, že moja mi ešte vydrží... no a z tej pasty pukne od závisti, ale ja mu ju požičiam, keď bude chcieť ochutnať.

Jeden darček sme dali našej Lalinke, strašne sa tešila a potom zobrala bábiku /bola tam krásna látková bábika/ a povedala, že to odnesieme Emily /to je dievčatko zo sociálne slabšej rodiny z Miloslavova, ktoré má 2 roky/, tak sme jej dali celý darček, plus tú bábiku a obe dievčatá žiarili od radosti. Mamičke som povedala, že darčeky pochádzajú od detí a rodín, ktoré veria, že Pán Boh nežije len v kostole, ale v srdiečkach detí a nás veľkých a že tieto rodiny nás chceli požehnať, obdarovať, pretože niekedy je tej lásky toľko, že sa chce proste deliť. Jej reakcia bola, že to nemuseli robiť, ale aj napriek tomu to spravili. Veľmi ďakovala.

3 balíčky pre väčšie dievčatá som rozdelila tak, že dva som odniesla do Šamorína, sestričkám Katke a Evičke, ktoré boli odobraté políciou z biologickej rodiny, keď chcel ich otec popíliť mamu elektrickou pílou. Dnes žijú v profesionálnej rodine už druhý rok a Evička /8 r./, stále sa strašne bojí kosačky, vysávača a všetkého hlučného... dostali darčeky 24. decembra ráno. Dnes na porade mi kolegyňa /ich profi mama/ povedala, že dievčatá sa nevedia dosýtiť tej radosti a vďačnosti a že tie krabice si chcú nechať naveky, pretože to bol najkrajší darček, aký v živote dostali. Napísali list, v ktorom ďakujú organizácii, ktorá im ich poslala.

Jeden dievčenský a chlapčenský balíček som poslala do Piešťan, kde žije rodina, s ktorou sa priatelíme. Nemohli mať vlastné deti, tak si jedno adoptovali. Potom si k nem vzali chlapca do pestúnskej starostlivosti a neskôr sa Ľubka zamestnala ako profi mama v trnavskom DD. Odtiaľ má 2 dievčatká, sestričky, ktoré prežili 36 roky v stane a drevenej búde. Milujú Pána Boha, celá rodina. Darčeky pre nich prišli priamo z neba, veľmi za ne ďakovali."

 

Návštevy: 1958

Distribúcia v DeD Bernolákovo

Počas tejto distribúcie sa stalo niekoľko vecí, ktoré sú svedectvom nielen pre deti, ale aj zamestnancov. Už na začiatku projektu sme dostali na srdce vytvoriť balíčky pre deti staršie ako 14 rokov. Keďže sme s týmto domovom začali spolupracovať už v minulosti, vedeli sme, že práve staršie deti potrebujú počuť posolstvo Vianoc a evanjelium najviac. Z tohto dôvodu sme pre ne vyrobili darčeky prispôsobené ich kategórii a obsahovali viac evanjelizačného materiálu. Tesne pred distribúciou sme však dostali na srdce, že do distribúcie máme zahrnúť aj deti zamestnancov. Preto sme aj pre ne vytvorili vlastné balíčky. V deň distribúcie sa všetci zhromaždili s deťmi, netušiac čo sme vymysleli a vypočuli si naše posolstvo, ktoré obsahovalo aj poďakovanie za ich prácu, ktorá je málo docenená. Boli hlboko dotknutí tým, že sme nezabudli ani na nich. Pri osobných rozhovoroch nám potom mnohí povedali, že je pre nich finančne náročné zvládať toto všetko, Boh otvorili ich srdcia a oni boli otvorení počúvať.

Svedectvá z OVD 2012
f t g m