Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa
Návštevy: 1754

S Mariankou sme sa rovnako ako s Dankom zoznámili v azylovom centre v Holíči. Prišla do centra okolo Vianoc a tak sa zúčastnili aj našej distribúcie balíčkov, aj následnej práce. V centre sa ocitla kvôli strate bývania a niektorým zlyhaniam zo strany jej mamy. Tá sa to snažila vyriešiť, ale v tom čase to bolo nad jej sily. Rovnako ako Dankova mamina, aj je mama však bola občas prítomná na lekciách a pomáhala svojej dcére pri plnení úloh. Rozdiel medzi Mariankou a ostatnými dievčatami bol v tom, že Marianka bola silnejšej postavy, nižšej postavy, za čo sa jej väčšina detí v centre vysmievala. A ju to veľmi zraňovalo. Jej mama sa ju snažila pred tým chrániť, ale nemalo to veľký účinok. Preto som sa ju rozhodla v piatej lekcii povzbudiť. Stretávame sa v nej s príbehom o Zacheusovi. Deti veľmi pozorne počúvali tento príbeh, chlapci sa na začiatku smiali, že bol malý a tučný, ale keď počuli, že napriek tomu si ho Ježiš vyvolil a prišiel k nemu na návštevu zaujalo ich to. Vysvetlila som vtedy deťom, že nech vyzeráme akokoľvek, Ježiš nás miluje a môže si nás vyvoliť pre mnohé veci. Malé, či veľké. Marianku to v tom čase veľmi povzbudilo a dodalo jej to veľa chuti, dokázať, že v nej niečo je. Postupne sme dostávali informácie, že jej prospech v škole sa rapídne zlepšil, viac sa začala hlásiť a zapájať. Potešilo to nielen jej maminu, ale aj nás. Marianka sa v určitom okamihu rozhodla nasledovať Ježiša ako svojho Pána, jej mamina ju nasledovala. Povzbudzovali sme preto obe, aby sa modlili a hľadali riešenie pre svoju situáciu. Po skončení následnej práce sme Marianku zobrali s nami na letný tábor, kde sme mali šancu ešte lepšie ju spoznať a povzbudzovať ju i naďalej. V septembri Marianka s maminou opustili azylové centrum a presťahovali sa do okolia Topolčian. Marianka nastúpila do novej školy, ale napriek tomu sme o nej mali správy. Prihlásila sa na náboženstvo a začala navštevovať miestnu cirkev v obci, kde býva. Svojimi základnými vedomosťami udivovala učiteľky náboženstva, ale aj rodinu. Marianka sa pre nich stala svetlom a my veríme, že to tak bude i naďalej. Sme vďační Bohu za to, že koná v životoch detí a ich rodín.

 

 

Návštevy: 2546

S Dankom sme sa zoznámili na začiatku roka 2014, počas distribúcie Operácie vianočné dieťa v Azylovom centre v Holíči. Bol jedným z 25 detí, ktoré od nás dostali balíčky. Po distribúcii sme začali v tomto centre následnú prácu. Najúžasnejšej cesty sa začalo zúčastňovať okolo 20 detí. V dvojtýždňových intervaloch sme cestovali do Holíča a postupne prechádzali jednotlivé lekcie. Zaujímavosťou nášho kurzu bolo to, že na ňom boli prítomné aj niektoré mamičky. Takýmto spôsobom sme posolstvo evanjelia mohli odovzdať aj im. Počas štvrtej lekcie prišiel, keď sme hovorili o ukrižovaní Ježiša Krista sme ponúkli deťom na výmenu DVD s rozprávkou. Chceli sme od detí vedieť, čo sú nám ochotné za toto DVD ponúknuť. Deti sa doslova prekrikovali jedno cez druhé a ponúkali nám na výmenu rôzne veci, sľubovali, že si budú upratovať svoje veci, poslúchať, atď. Jedine Danko sedel ticho pri sedačke a nehovoril nič, nesnažil sa ani hlásiť, ani ponúkať čokoľvek. A práve preto sme ho oslovili, či má čo ponúknuť. Povedal, že on nemá čo ponúknuť na výmenu, preto sa ani nesnaží. Na v tom čase osemročného chlapca to bola ohromujúca odpoveď, ktorá rozbehla kolobeh udalostí. Po vyhlásení, že práve Danko dostane dané DVD deti očakávane prejavili nespokojnosť. Mohli sme im vysvetliť, že ani Ježiš neponúkal nič, keď sa za nás obetoval. Jediné, čo od nás očakáva je to, aby sme ho nasledovali. Tieto slová zasiahli Dankovu mamu Katku, ktorá bola po celý čas prítomná. Sediac pri stole sa rozplakala. Boh ku nej začal hovoriť. Pri výzve, kto z detí chce vydať svoj život Bohu sa niekoľko detí postavilo, vrátane Danka a Katky, a modlilo sa s nami modlitbu spasenia.

Dankov príbeh
f t g m