Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Základné informácie o projekte

Operácia Vianočné dieťa je misijný nástroj pre cirkevné spoločenstvá a organizácie, ktoré sú ochotné ísť zvestovať dobrú správu o Ježišovi Kristovi deťom na Slovensku.
Skrze službu Operácie vianočné dieťa (ďalej len OVD) môžu cirkevné zbory a kresťanské organizácie organizovať špeciálne podujatia pre deti, na ktorých rozdávajú dary a duchovnú literatúru. Takýmto spôsobom preukazujú deťom Božiu lásku a hovoria o najväčšom dare všetkých čias, o Ježišovi, Božom synovi. Operácia vianočné dieťa je projektom organizácie Samaritan's Purse, ktorú vedie Franklin Graham, syn evanjelistu Billyho Grahama. Každý rok sú milióny darčekov v škatuliach od topánok rozdané ako dar lásky deťom po celom svete. Poslaním projektu Operácia vianočné dieťa je zrozumiteľne a prakticky demonštrovať Božiu lásku núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnou cirkvou hlásať dobrú správu o Ježišovi Kristovi. 

Darčekové škatule OVD sú pripravené s láskou  deťmi, kresťanmi a priateľmi OVD v rôznych  krajinách a odoslané núdznym deťom. Obsahujú školské pomôcky, hračky, hygienické veci  a oblečenie. V škatuli je aj pozdrav od dieťaťa  alebo osoby, ktorá dar pripravila. Každý dar je špeciálne označený podľa toho, či je určený pre chlapca alebo dievča a tiež podľa veku: 2-4; 5-9; 10-14 rokov. Takéto označenie pomáha pri rozdávaní a deti tak dostanú veci, ktoré sú ich veku primerané. OVD tiež ponúka následný program "Najúžasnejšia cesta", ktorý je spravovaný miestnou cirkvou.

Operáciu vianočné dieťa na Slovensku zastrešuje Národný tím. Jeho úlohou je celková koordinácia projektu, komunikácia so zahraničnými partnermi a tiež komunikácia s partnermi v službe na Slovensku. Národný tím tiež zodpovedá za to, že budú dodržané všetky princípy dané projektom a je priamo podporovaný a poverený spravovaním projektu ústredím Samaritan´s Purse.

Národný tím je od marca 2018 zastrešený naddenominačným občianskym združením OVD Slovensko, ktoré spĺňa všetky kritériá a zákony, nevyhnutné na plynulý a transparentný chod projektu na Slovensku.

 

 

 

f t g m