Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

prihlasovanie do novej sezóny OVD je dnešným dňom spustené. Prihlásiť sa môžete v hornom menu v sekcii Operácia vianočné dieťa. Uzávierka prihlášok do novej sezóny je 31.7.2024. V prípade naplnenia kapacity balíčkov, ktoré máme naplánované pre novú sezónu aj skôr.

VERŠ DŇA

Filipským 4:4

Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa!

Operácia vianočné dieťa

Nová sezóna 2022/23 rokom modlitby

Vážení partneri,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 2. septembra na vaše emaily bolo zaslané rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení do novej sezóny Operácie vianočné dieťa. Nešlo o jednoduché rozhodovanie zo strany jednotlivých tímov OVD, nakoľko počas tohtoročného nConnectu prebiehala medzi nami intenzívna diskusia o každom zbore/organizácii, ktoré sú zapojené do projektu alebo sa zapojili do projektu po prvý raz. Musíme konštatovať, že na jednej strane máme veľmi veľa kvalitných partnerov, ktorí odvádzajú vynikajúcu prácu a vidieť za nimi nádherné svedectvá a výsledky. Na druhej strane sa však nájdu aj partneri, ktorí jednoducho zobrali balíčky, rozdali ich a viac sa obdarovaným deťom nevenovali. Tiež sa nám v jednom prípade vyskytlo hrubé porušenie pravidiel OVD a daný partner už nebude pustený do projektu ani v budúcnosti. Aj z tohto dôvodu sme tento rok pristúpili k vylúčeniu niektorých partnerov z projektu. Zároveň plánujeme v novej sezóne pozorne sledovať činnosť všetkých, nakoľko máme na srdci modliť sa za jednotlivé cirkvi a deti, ktoré budú zahrnuté do projektu. Modlitba je totiž neoddeliteľnou súčasťou projektu a na celom svete sa jej prikladá veľká váha. Chceme sa zjednotiť spolu s vami na týchto modlitbách a aj z tohto dôvodu pripravujeme na školenia pre jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú stať modlitebnými partnermi krátky formulár na vyplnenie, kde budete môcť vyjadriť svoje rozhodnutie stať sa takýmto partnerom.

Zároveň sa v rámci novej sezóny pripravujeme na vizitácie, ktoré chceme absolvovať vo všetkých regiónoch na Slovensku. Chceme byť účastní na vašich evanjelizáciách, kluboch Najúžasnejšej cesty a hlavne vás chceme podporiť vo vašom úsilí. Z dôvodu toho, aby sme boli dobrými správcami zverených prostriedkov od našich darcov tento rok na Slovensko príde len jeden kamión. Aj preto sme pri niektorých partneroch pristúpili k zníženiu vami objednaných balíčkov. O tom koľko balíčkov vám bude pridelených sa dozviete priamo na školeniach OVD.

Jednotlivé školenia budú prebiehať nasledovne:

Región Západ - 1.10.2022 od 9:00 hod. kostol Reformovanej cirkvi vo Vlčanoch, Osztényiho ulica, Vlčany

Región Stred - 15.10.2022 od 9:00 hod. priestory Slova života Banská Bystrica, Kukučínova 8, 974 01 Banská Bystrica

Región Východ - 5.11.2022 od 9:00 hod. priestory Koinonia Ján Krstiteľ Vyšný Klátov, Vyšný Klátov 300, 044 12 Nižný Klátov

Prosíme Vás, aby ste si tieto termíny poznačili nakoľko ďalšie termíny školení neplánujeme. Tento rok nebude prebiehať žiadne online školenie. Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte regionálne tímy, pod ktoré spadáte. Zároveň upozorňujeme, že školenie trvá počas celého dňa a predčasný odchod zo školenia nebude akceptovaný nakoľko je veľmi dôležité, aby všetci absolvovali celé školenie.

Na konci školenia budú s vami podpísané Dohody o spolupráci.

f t g m