Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

prihlasovanie do novej sezóny OVD je dnešným dňom spustené. Prihlásiť sa môžete v hornom menu v sekcii Operácia vianočné dieťa. Uzávierka prihlášok do novej sezóny je 31.7.2024. V prípade naplnenia kapacity balíčkov, ktoré máme naplánované pre novú sezónu aj skôr.

VERŠ DŇA

Rimanom 8:35-37

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť alebo prenasledovanie alebo hlad alebo nahota alebo nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba sme usmrcovaní celý deň; považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval.

Operácia vianočné dieťa

Predtým, než vyplníte prihlášku

Predtým, než vyplníte prihlášku si poriadne prečítajte text, ktorý sa nachádza v prihlasovacom formulári. Je pre nás veľmi dôležité, aby boli pravidlá projektu dodržiavané. Aj preto upozorňujeme na nasledovné. Projekt OVD sa skladá zo 4 dôležitých častí:

1.Školenie partnerov v službe (neabsolvovanie tohto školenia ma za následok nezaradenie do projektu)

2. Distribúcie balíčkov (tu budeme od tejto sezóny vyžadovať od všetkých partnerov vopred termíny distribúcií, s termínmi, miestom a časom distribúcií prídete buď na školenie OVD alebo najneskôr v čase vyzdvihnutia balíčkov v sklade)

3. Následná práca (rovnako vyžadujeme poskytnutie miesta, termínu a času, kedy prebiehajú kluby)

4. Vision Meeting/Stretnutie vízie (je neoddeliteľnou súčasťou projektu, účasť na ňom je nutná)

Prečo na túto skutočnosť upozorňujeme. Naši partneri zo zahraničia majú právo navštíviť vás v rôznych častiach projektu. Čo sa dialo aj v tejto sezóne. Nie vždy im však bolo umožnené túto návštevu absolvovať, čo vysiela negatívny signál smerom k nám. Rovnako by sme vás radi navštívili aj my, aby sme sa spoločne s vami mohli tešiť z vašej služby a toho, čo Boh robí v životoch jednotlivých detí. Preto aj v novej sezóne budú pokračovať naše návštevy počas distribúcií a následnej práce.

Ďalej vás upozorňujeme, aby ste si poriadne skontrolovali vašu emailovú adresu, ktorú zadávate do prihlášky. Počas sezóny budete od nás dostávať maily (prevažne z regiónov), kde sa budeme pýtať na spätnú väzbu. Často sa nám stáva, že buď nereagujete, alebo vaše mailové adresy nie sú aktuálne. Niekoľkokrát dokonca došlo k neprebratiu vopred objednanej zásielky, čo nám spôsobuje nemalé finančné škody. Z tohto dôvodu budeme všetkých partnerov z neaktuálnymi údajmi alebo nereagujúcich z projektu vyraďovať, nakoľko máme obrovskú zodpovednosť pred našimi partnermi v zahraničí. Od tejto sezóny nie sú žiaľ definitívne do projektu pustené komunitné centrá. Projekt je prioritne určený pre cirkvi a cirkevné organizácie.

Zároveň ďakujeme všetkým poctivým a službe vydaným partnerom za ich doterajšiu kvalitnú prácu. Je vás mnoho. Nech vám Pán bohate nahradí všetko, čo ste investovali do životov detí a ich rodín.

 

Bc. Nadežda Jančárová

národný koordinátor OVD

f t g m