Copyright 2024 - © 2017 Operácia vianočné dieťa

Vážení partneri v službe,

do uzávierky prihlasovania do novej sezóny ostáva posledných pár dní. Pozorne si prečítajte sprievodný text vo formulári, ktorý nájdete v hornom menu Operácia vianočné dieťa. Prihlasovanie bude uzatvorené 31.7.2023. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť.

VERŠ DŇA

Žalmy 121:1-2

( Pieseň na cestu hore do Jeruzalema. ) Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem.

Operácia vianočné dieťa

Záverečné správy OVD 2017

Ďakujeme všetkým partnerom v službe, ktorí poslali svoje záverečné správy včas za úžasné svedectvá. Niektoré z nich v najbližšej dobe zverejníme. Zároveň vyzývame partnerov, ktorí ešte správu nezaslali, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Národný tím OVD

 

Veselé Vianoce

Kamiony dorazili na Slovensko!

Vážení partneri v službe,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že kamióny s balíčkami pre túto sezónu dorazili na Slovensko. Sledujte prosím svoje maily a našu webovú stránku s aktuálnymi informáciami kedy si budete môcť vyzdvihnúť balíčky v skladoch.

Sklad Veľký Meder bude otvorený nasledovne:
štvrtok od 8:00 - 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 19:00 hod. (v doobedňajších hodinách môžete kontaktovať Rolanda Kissa, v poobedňajších hodinách Danijela Pavelku alebo Darka Radovanoviča)
piatok od 8:00 - 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 19:00 hod. (v doobedňajších hodinách môžete kontaktovať Rolanda Kissa, v poobedňajších hodinách Danijela Pavelku alebo Darka Radovanoviča) sobota od 09:00 - 15:00 hod. (môžete kontaktovať Danijela Pavelku, Sobota je otvorena len pre prípad núdze )

(Prosíme, aby ste nám mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo SMSkou na t. č. Danijela Pavelku oznámili predpokladaný príchod do skladu.)

Prioritne budu vybavení ľudia ktorí budú objednaní buď mailom alebo telefonický (SMS,hovor).
 
Sklad sa nachádza na adrese: 
 

Časy a termíny otvorenia ostatných skladov v Martine, Rožňave a Zámutove Vám budú oznámené emailom.

 

Národný tím OVD

 

 

 

Školenia Operácie vianočné dieťa 2017

Vzácni partneri v službe,
pozdravujeme Vás v mene Pána Ježiša Krista! Ďakujeme Bohu za Váš záujem podieľať sa na projekte Operácia vianočné dieťa (OVD) na Slovensku v roku 2017. Zámerom projektu OVD je podporiť miestnu cirkev v službe núdznym deťom, prejavovaním Božej lásky prostredníctvom daru a zvestovaním evanjelia Ježiša Krista. Preto je nevyhnutné, aby ste sa zúčastnili školenia. Každý partner OVD musí byť zastúpený minimálne dvoma zástupcami, z ktorých jeden je zodpovedný za distribúciu balíčkov a druhý za následnú prácu v kurzoch Najúžasnejšia cesta. Partneri OVD, ktorí požadujú viac ako 200 balíčkov na distribúciu, potrebujú vyslať na konferenciu o jedného zástupcu viac.
Prosíme partnerov OVD, aby zaregistrovali učiteľov zodpovedných za kurz Najúžasnejšia cesta na http://www.operaciavianocnedieta.sk/index.php/tgj/tgj-form do 31.10.2017
V prípade, že sa zodpovedná osoba nemôže zúčastniť školenia, písomne splnomocní svojho zástupcu.
Prosíme učiteľov Najúžasnejšej cesty, ktorí v minulom roku absolvovali vzdelávanie, aby si priniesli príručku pre učiteľa Najúžasnejšej cesty.

Miesta a dátumy školení :
Martin 4.11.2017 o 13:00 hod. v ECAV Martin-Záturčie: Riečiny 4, Martin-Záturčie
Galanta 11.11.2017 o 9.30 hod. Modlitebňa Apoštolskej cirkvi - Z. Kodálya 11, Galanta
Rožňava 17.11.2017 o 13.00 hod. Spoločenská sála MsÚ v Rožňave – ( Šafárikova ul.)
Soľ 18.11.2017 o 10.00 hod. Komunitné centrum v rómskej osade

Súčasťou školenia je podpis Distribučnej zmluvy, ktorá je predpokladom k úspešnému partnerstvu v projekte OVD. Váš schválený počet balíčkov OVD pre rok 2017 a miesto kde bude sklad Vám bude oznámený na školení.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Národný tím OVD Slovensko
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0917 174223

1. jún je MDD - zapoj sa do OVD!

Za niekoľko hodín sa otvoria elektronické dvere OPERÁCIE VIANOČNÉ DIEŤA pre sezónu 2017 na Slovensku. Ponúkame partnerstvo cirkevným zborom všetkých kresťanských denominácii na Slovensku, ktoré súhlasia s misijným prehlásením projektu OPERÁCIA VIANOČNĚ DIEŤA  a zaviažu sa

zrozumiteľne a prakticky demonštrovať Božiu lásku núdznym deťom po celom svete a spolu s miestnou cirkvou hlásať dobrú správu o Ježišovi Kristovi. 

Projekt má dve časti :

1. Distribúcia darov v krabici od topánok / zrozumiteľný a praktický prejav.

2. Otvorenie biblického kurzu Najúžasnejšia cesta pre deti / zvestovanie evanjelia

Minulosť nám nastavila zrkadlo v ktorom sme videli množstvo obdarovaných detí (14.500 v roku 2016), no iba málo pozvaných detí k poznávaniu biblických právd v biblickom kurze Najúžasnejšia cesta (cca. 700 detí od januára 2017). Sme vďační Bohu za túto nádhernú službu  aj za každého partnera, ktorý sa zapojil. Snívame však Boží sen o ktorom svedčí sväté Písmo: „Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 1.Tim. 2,4 ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“  Chceme pracovať tak, aby deti boli spasené a prišli k poznaniu pravdy. Slovo božie nás však vedie k porozumeniu ako sa to môže stať: “Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.  Rim. 10,14 Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Rim. 10,15 A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané: aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!“

Modlite sa, plánujte a zaregistrujte sa na www.operaciavianocnedieta.sk  od 1.júna 2017

 

Tešíme sa  na spoluprácu s Vami !

 Mgr. Vaško Andrej – národný koordinátor OVD na Slovensku

Podkategórie

f t g m